• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 11:15

    احمدتوکلی:دولت بجای خریدار #آلومینیوم_المهدی و #هرمزال اقساط «#ساچه»ایتالیا راداد تا آبرویش نرود/اگرادعای سازمان خصوصی سازی که می‌گوید باتس هادرصورت مالی شرکت درزمان قیمت گذاری نیامده بوده صحت داشته باشدنشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است https://tn.ai/۱۹۱۹۷۶۳

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 11:18

    احمد توکلی :۱۴۰ هزار تن #باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد/خریدار که متعهد شده بود قسط ‌های این مجتمع را به «#ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهی‌ها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش #وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود