• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/04/21 ساعت 00:49

    این هفته در چاپ اول، درباره مجموعه جستارهای روایی نشر اطراف @atrafpub گفتم و با رؤیا پورآذر دبیر این مجموعه گفتگو کردم #پادکست چاپ اول را می‌توانید روی وبسایت خودم یا #ساوندکلاود دنبال کنید: http://www.masoudborbor.com/wp/۱۳۹۷/۰۴/۲۰/۵۹۷۸/ …