• مدیر مجتمع غنی سازی #نطنز میگوید:«روند این است که کپسول حاوی اورانیوم طبیعی را از ابتدای زنجیره #سانتریفیوژها برداریم و کپسول اورانیوم ۳.۶۷درصد را جایگزین و شیرش را باز کنیم؛به همین راحتی»این خلاصه گام دوم ایران است که در کمتر از یک روز و بسیار سریعتر از گام اول انجام میشود