• سید علی علوی   SeyyedAli_Alavi@

    1398/04/30 ساعت 22:56

    پیشنهاد عجیب آقای وزیر به نفع چینی‌ها در #سال_رونق_تولید
    درحالیکه از زمان انعقاد قرارداد تامین ۳۱۵ دستگاه واگن #مترو؛بین وزارت کشور ویک #شرکت_چینی درسال ۱۳۸۷،تاکنون فقط۱۰۰دستگاه #واگن واردکشور شده،به پیشنهادیک عضو کابینه قرارشده تولید ۸۰ دستگاه واگن دیگه به قراردادمذکوراضافه بشه