• مهدی مسائلی   mahdimasaeli@

    1397/11/11 ساعت 21:59

    یکی از علما می‌گفت منبرهایتان را کوتاه کنید اگر منبرتان خوب بود، مردم می‌گویند حیف که کم بود، اگر بد بود می‌گویند خدا پدرش را بیامرزد که زود پایین آمد. کم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر #سالگردتوییتری‌من

  • مرجان توحیدی   MarjanTohidi@

    1397/04/06 ساعت 01:03

    مشغول درس خوندنم و فردا آخرین امتحان دوره ارشد رو میدم.از سر خستگی اومدم اینجا و توییتر یادآوری کرد که چهار سال پیش در چنین روزی بهش پیوستم خلاصه که من مال این قرتی بازیا نبودم از سر سرگشتگی شب امتحان چنین سالگردی گرفتم هشتگ زیر هم انتخاب خود توییتر هست. #سالگردتوییتری‌من