• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

      1397/08/20 ساعت 14:40

      صدور کیفرخواست برای #عراقچی و سالار آقاخان اژه‌ای: پرونده‌ای در رابطه با توزیع خارج از مقررات اسکناس ارز است، افرادی از جمله #معاون بانک مرکزی و #سالار_آقاخان مطرح شده است که در این پرونده برای پنج نفر از جمله معاون ارزی و سالار آقا خان کیفرخواست صادر شده است.