• رضا پورحسین   RPourhosein@

    1397/04/19 ساعت 14:24

    امکان دار د؛ اما بسیاری از مشاوره‌های خانوادگی، موفق بوده و میزان #سازگارى زوجین را برای مدیریت و ادامه #زندگى افزایش داده اند. البته بهتر است مراجعان محترم برای مراجعه به مشاور و #روانشناس حاذق و متعهد، مشورت کنند https://twitter.com/thejeff۱۹۹۶/status/۱۰۱۶۵۸۱۹۶۱۱۴۸۶۰۸۵۱۲ …