• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1397/07/25 ساعت 12:28

    سخنگوی #سازمان_غذاودارو نسبت به عرضه داروهای بدون نسخه وحتی برخی ازداروهای اعصاب وروان درسوپرمارکتها هشدارداد:متاسفانه دربرخی سوپرمارکتها بویژه درمحله‌هایی که ازنظرتمکن مالی بالاترند،شاهد چنین مبحثی هستیم؛چنین اقداماتی خلاف است وباخاطیان برخوردقضایی میشود.

  • سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/04/26 ساعت 23:19

    دولت اطلاعات کامل همه شرکتهای تولیدکننده و #واردکننده_دارو را #شفاف کند. اعضای هیات مدیره، نرخها، تعرفه‌ها، یارانه و سودشان #سازمان_غذاودارو