• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

      1399/12/14 ساعت 16:37

      رئیس جمهوری در نشست مجازی سران سازمان همکاری اقتصادی: سازمان اکو الزامات و شرایط لازم برای ارائه الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای را داراست.
      #سازمان_اکو