• روزنامه سازندگی   sazandegii@

    1398/06/15 ساعت 23:12

    مرگ #دیکتاتور پوپولیست/ #رابرت_موگابه نخستین نخست‌وزیر و آخرین رئیس‌جمهور #زیمباوه که همواره تشنه‌ی قدرت بود و بسیاری از مخالفانش را در سال‌های متمادی سرکوب کرد در ۹۸ سالگی درگذشت جلد روزنامه سازندگی، شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ http://sazandeginews.com

  • شاخه جوانان حزب #موگابه نیز از مخالفان او و جانشینی همسرش است. موگابه فرایند جانشینی همسرش را در پیش گرفته بود و حالا خودش نیز ماندگار نیست. همسر موگابه، رییس شاخه جوانان حزب نیز بود #زیمباوه

  • خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1396/08/24 ساعت 05:36

    شبکه اسپوتنیک گزارش داد که نیروهای ارتش، شبکه دولتی ZBS #زیمباوه را به اشغال خود درآوردند