• ۴- علی رضا رجایی (فعال سیاسی معروف)علی رضا نامورحقیقی تحلیل‌گر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو که گاهی به بی بی سی هم می‌آیند … محمد هاشم اکبریانی روزنامه نگار … محفلی بودند که #زیدآبادی از آنها با عنوان حامی اندیشه‌های مرحوم شریعتی نام می‌برد

 • احمد #زیدآبادی در ص ۷۴ کتاب«الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» برای شعار «ایران برای همه ایرانیان» #جبهه_مشارکت چند ادعا کرده است: ۱. به اهمیت شعار واقف نبودند. ۲. با این شعار از حیث اعتقاد به اسلام سیاسی با تناقض مواجه شدند. ۳.آنرا از دستور کار خارج کردند. پاسخ قابل پیگیری است.

 • فرزانه آئینی   aeinifarzane@

  1397/01/29 ساعت 10:46

  #بهمن_ورمزیار برغم رد مال اعدام شد #مرتضوی مثلا غیب شده #خاوری دزد ۳ هزارمیلیاردی تنها عذابش دوری از میز مدیریت و زندگی در کاناداس #کاوه_مدنی مهاجرت میکنه #سیدامامی خودکشی و #زیدآبادی ازتلاش برای مردن در زندان میگه ما هم هنوز #امید واریم

 • محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

  1397/09/24 ساعت 13:09

  #احمد_زیدآبادی حافظه عجیبی دارد طوری‌که حتی تعداد آرای انتخابات شورای مدرسه‌اش را هم می‌داند. او اما می‌گوید بعد از زندان و #اعتصاب_غذا مقداری اسامی را فراموش می‌کند. با #زیدآبادی درباره خاطرات‌اش که قرار است ۷جلد شوند، حرف زدم.

 • محمد رضا جوادی یگانه   javadimr@

  1397/07/27 ساعت 23:07

  کتاب جدید #زیدآبادی پیچیدگی ملت-دولت و تطور آن را در ایران نشان میدهد. نقد گفتمان فراملی، فروملی و غیرستیزی (۸۴)، لزوم تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی و‌ امکان بسط دومی در بستر دینی (۷۷)، و تناطر دولت مطلقه و ولایت مطلقه (۸۱) از مطالب مهم کتاب بود. البته انتظار از کتاب بیشتر بود.

 • هیچ چیز برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از این زشت‌تر نبود که امشب پنج دقیقه پس از سخنان آزاده شریفی مانند #زیدآبادی، به #ربیعی تریبون بدهد و در نهایت تعجب کارت افتخاری عضویت در انجمن را به او اهدا کند! تنها دوازده ساعت پس از جلسه استیضاحی که سراپا نمایش #فساد بود حیف