• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

  1398/12/14 ساعت 20:51

  #مدافعان_سلامت #وطن که امروز فداکارانه هستی خودرادرمعرض خطر نبردبا #کروناویروس قراردادند همانهایی هستندکه چندی پیش مظلومانه آماج اتهامات از #زیاده_خواهی تا #کارتخوان قرار گرفتند
  #پرستاران شب زنده دار و #پزشکان دلسوز وکادر درمان وظیفه شناس همیشه پیروز این میادین نبرد بوده و هستند.

 • جهانبخش محبی‌نیا   j_mohebinia@

  1397/06/18 ساعت 01:48

  ۵_شورای نگهبان نیز اگر فراتر از انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون تحت عنوان ابهام و تذکر در امر تقنین مداخله کند مرتکب خطایی فاحش است‌.
  از این رو مدیران قوا لازم است به آفت بزرگ تقلیل گرایی و #زیاده_خواهی دچار نشوند. آفاتی که دو سوی سکه آنارشیسم اداری و عقب ماندگی تاریخی است.