• جهانبخش محبی‌نیا   j_mohebinia@

    1397/06/18 ساعت 01:48

    ۵_شورای نگهبان نیز اگر فراتر از انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون تحت عنوان ابهام و تذکر در امر تقنین مداخله کند مرتکب خطایی فاحش است‌. از این رو مدیران قوا لازم است به آفت بزرگ تقلیل گرایی و #زیاده_خواهی دچار نشوند. آفاتی که دو سوی سکه آنارشیسم اداری و عقب ماندگی تاریخی است.