• #وزیر_ورزش بالاخره تسلیم قاعده #زور_خارجی شد و اعلام کرد که #تاج برای ادامه ریاست فدراسیون فوتبال مشکلی ندارد. در کشورمان بارها شاهد مصادیقی برای قاعده : « زورخارجی سبب ساز توقف یا تغییر در امور » بوده ایم.