• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

      1397/10/21 ساعت 16:08

      اولین موج اعتراضات کارمندان بیکار شده در آمریکا آغاز شد؛ اگر ترامپ زودتر وضعیت فوق العاده اعلام نکرده و به وضعیت «تعطیلی حکومت» پایان ندهد، احتمالا حجم اعتراضات افزایش خواهد یافت. #زوال_آمریکا