• ۵/ دکتر کچویان در شوکران نوزدهم:
    به اعتبار اینکه یک شورش و شلوغی‌ای می‌شود یا مشکلاتی پیش می‌آید یا دوتا شعار #مرگ و #زنده‌باد می‌گویند، این تصور ممکن است در بعضی #مردم عادی پیدا شود که «بلی؛ دارد انقلاب می‌شود». انقلاب که این نیست. انقلاب چیز اساسی‌تر و جدی‌تری است.