• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/03/27 ساعت 13:04

    #جانا دلم ربوده‌ای فریبانه ، به انتظار تو غریبانه ، نشسته‌ام ببینم آن دو چشم مست و دلبرانه جانا به غم نشانده‌ای دل ما را بیا و دریاب من تنها را که خسته‌ام از این #زمانه