• سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/12/22 ساعت 22:47

  در پی پخش مستند #ایستگاه_پایانی_دروغ و پس لرزه‌های آن، #زم مؤسس کانال #جاعل_نیوز موسوم به آمدنیوز گزیری و گریزی ندارد جز اینکه مرتب از هم قطاران ضدانقلاب عذر خواهی و دلجویی کند و در واقع کانالش تبدیل به کانال «نیما غلط کرد نیوز» شده است!

 • سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/12/18 ساعت 17:04

  بزرگترین #طنز سال ۹۷ اوضاع معاندان ج. ا بود که شمه‌ای از فضاحت آنان در مستند #ایستگاه_پایانی_دروغ از زبان روح‌الله #زم روایت شد و نقاب از چهره‌ دلقکهای برانداز پندار برداشته شد و مضحک‌تر از آن حمایت سران غرب از چنین عناصر معلوم الحالی است!

 • ولی #زم و پهلوی و جوانمردی و امیرارجمند و بقیه، بنظرم از آنچه پخش ‘نشد’ نگران ترند. #ایستگاه_پایانی_دروغ

 • داوود حشمتی   heshmatid@

  1397/12/01 ساعت 18:48

  تیمی که اولین اطلاعات اصلی رو به #زم می‌داد و #آمدنیوز را از کانالی ساده به میلیونی تبدیل کرد، بعد از سال گذشته دیگر اطلاعاتی به او نمی‌داد. اما حالا دوباره فعال شدند. هم در خود آمد و هم در یک کانال دیگر. رصد خروجی اطلاعات این تیم اهمیت زیادی داره.

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/05/02 ساعت 08:28

  گاف روح الله #زم، مدیر #آمدنیوز: شانس آوردیم امسال روز قدس در ماه رمضان بود!