• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

      1398/03/07 ساعت 16:01

      طبق جدیدترین گزارش #مرکز_آمار : نرخ #تورم سالیانه تولیدکننده #زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل‌تر از آن ۴۷.۸ درصد افزایش یافته است.