• #ری‌شهری هم به کمک #نقدی آمد! ری شهری با اشاره به اینکه مردم سایر کشورهای جهان از نظر وضعیت زندگی مادی، شرایط خانوادگی و اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارند گفت: مردم اگر به خوبی از خدماتی که نظام اسلامی به آنان ارائه کرده است آگاه باشند، حتما شکرگزار این نظام خواهند بود.