• مهدی امیرپور   AmirpoorMehdi@

      1398/01/12 ساعت 23:08

      توصیه حیاتی: در روزهای مواجهه با #سیل دل را به دریا نزنید! امدادگران به مردم سیل‌زده #خرم‌آباد توصیه کرده که پس از تخلیه آب هم از ماشین شخصی استفاده نکنند. #اسنپ ۱۳ و ۱۴ فروردین در خیابان‌های امن به مردم سرویس رایگان می‌دهد. کد: panahro لطفا #ری‌توییت کنید تا به خرم‌آباد برسد