• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/11/12 ساعت 01:44

    اگر یک خواستهٔ مصداقی و معین از #دولت داشته باشید، آن چیست؛ دولتی که #دو_سال آن باقی مانده است؟ خواهشمندم دقیقاً به سوال پاسخ دهید؛ همچنین واقع‌گرایانه و در توان دولت باشد. لطفا #ری‌توئیت کنید.