• شاهد حلاج   sh_ha_n@

      1397/08/17 ساعت 22:42

      اون هم اون سر دنیا که تو زندگی ما تاثیر زیادی نداره و بعید کاری برای ما بکنن،جناب @MjHaghshenas والا ما از اعضای #شورای_شهر و #مجلس نشینان و #رییس_حمهور خودمون تقریبا دیگه انتظاری نداریم چه برسه به اون خارجیا/۴