• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/05/19 ساعت 15:57

    ۲- رجب طیب #اردوغان دیشب در شهر #ریزه در واکنش به کاهش ارزش #لیر با اشاره به نقشه‌های گوناگونی که علیه #ترکیه در جریان است گفت:به هیچ یک از اینها توجه نکنید و فراموش نکنید که ۱۶ سال پیش کجا بودیم و الان کجائیم.