• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

      1397/07/23 ساعت 16:05

      در مناطق خشک کره زمین، آب‌های حاصل از بارش #برف و #باران به صورت مستقیم وارد سطوح خاکی و سنگی (نفوذ) می‌شوند. قسمتی از این آب نفوذیافته در لایه‌های سطحی #خاک، تبخیر می‌شوند. بخشی دیگر از #آب نفوذ یافته در اعماق خاک به سمت سفره‌های #آب_زیرزمینی حرکت می‌کنند. #ریزش_جوی