• داوود حشمتی   heshmatid@

  1398/04/25 ساعت 11:49

  پرونده #ریختگران هم مانند #عیسی_شریفی غیرعلنی برگزار شده ظاهرا. سخنگوی قوه: در پرونده ریخته‌گران مجموعا ۴۱ متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر #محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است. این پرونده چه زمان برگزار شد؟

 • داوود حشمتی   heshmatid@

  1398/04/08 ساعت 17:36

  عمق فاجعه #ریختگران در بانک سرمایه ۲ هزار میلیارد تومان بدهی گروه ریخته گران و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت کوره میبد است اما حتی به صورت وام هم نبوده که بانک بخواهد سود دریافت کند. از محل بدهکاران پرداخته شده است. حتی یک زونکن هم در مورد ریختگران در بانک سرمایه وجود ندارد. / ۱

 • داوود حشمتی   heshmatid@

  1398/03/29 ساعت 14:16

  از برادران #ریختگران براساس نامه وزیرکار، بهروز با قید وثیقه آزاد است. نامه وزیر میگوید او #دو_هزارمیلیارد فقط به پتروشیمی اصفهان خسارت وارد کرده. سر دیگر این فساد در بانک سرمایه و بخش دیگر و پنهانش، در شهرداری قبل است که هیچ کس به آن اشاره نمیکند. #فساد_هفت‌سر #پیگیرباش