• احسان تقدسی   demokracy@

    1396/09/06 ساعت 23:41

    خلق و خوی اشرافی قابلیت #ریا ندارد. هرچقدر ژست مردم داری بگیریم بالاخره جایی مثل دم خروس بیرون می‌زند.