• علیرضا کتابدار   ketabdar@

      1397/04/20 ساعت 13:58

      کسانی که بی‌پروا و شجاع بودند پیش از آنکه بتوانند ژن خود را به نسل بعدی منتقل کنند، کشته می‌شدند. باقی افراد، یعنی ترسوها و ملاحظه ‌کارها، زنده ماندند؛ ما نوادگان آنان هستیم ! #رولف_دوبلی