• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/05/08 ساعت 15:39

  امیدوارم بزرگان اصلاحات جوابگوباشند و #روشنگری کنند: این حجم از دستگیری اعضای شورای شهر و شهردارها طبیعی به نظرنمی رسد چنددرصد ازدستگیرشدگان متعلق به لیست اصلاح طلبان است؟ چند درصد این دستگیری‌ها به خاطرخاستگاه وتعلق جناحی آنهاست؟ چنددرصدبه خاطرفساد؟ چرا واکنش نشان نمی‌دهند ؟

 • بهنام رئوف   mrbraouf@

  1397/07/24 ساعت 12:47

  جناب آقای @azarijahromi اخیرا معاون سابق شهردار از #شنود مکالمات موبایلش با موبایل فردی دیگر توسط شهردار تهران خبر داده. محسن هاشمی هم گفته از موضوع شنود بگذریدابزارش آنقدرارزان شده که زن و شوهرها هم از آن استفاده می‌کنند. بعنوان وزیر مربوط قصد #شفاف_سازی و #روشنگری ندارید؟!

 • تاریخ پنهان سیاست‌های هویتی - چگونه طغیانی علیه عصر #روشنگری بر زندگی عمومی چیره شد؟ (فرانک فوردی، اسپایکد ریویو، ۳۱۰۰ کلمه، ۱۹ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۹۹/

 • اگر انسان در عصر #روشنگری پیشرفت نکرده است، پس #پیشرفت اصلاً چیست؟ - در قطعه‌ای منتخب از کتاب «اینک روشنگری» پینکر اهمیت تفکر قرن هجدهم را شرح می‌دهد (استیون پینکر، گاردین، ۲۰۰۰ کلمه، ۱۲ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۰۰۶/ …

 • حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

  1396/12/20 ساعت 05:54

  #روشنگری چندسال قبل استاد رحیم پور ازغدی مراقب #تشیع_انگلیسی که از لندن تغذیه می‌شود وهدفی جز احمق نشان دادن شیعه ندارند باشید خدا ریشه شما رابزندکه آبروی اباعبدالله را بردید #شیعه_انگلیسی #سفارت_ایران