• سعید سلیمانی   soleymany@

    1398/05/13 ساعت 03:46

    و نکته مهم است که اینان، #ابزار را با #روش و متد اشتباه می‌گیرند؛ SWOT ابزار پژوهش است و نه روش آن!

  • محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/02/21 ساعت 17:20

    اصل: کارِ درست را باید انجام داد تبصره ۱: #کار_درست را باید در زمان درست انجام داد تبصره ۱ مکرر: کار درست را باید در #زمان و #مکان درست انجام داد تبصره ۲: کار درست را باید به #روش درست انجام داد