• بیژن نامدار زنگنه   BijanZanganeh@

    1399/05/14 ساعت 22:25

    نهضت گازرسانی را با مطالعات اقتصادی در سال ۹۲ با جدیت آغاز کردیم و با تلاش بی‌وقفه #کارکنان_فداکار صنعت نفت تعداد #روستاهای گازدار را از ۱۴‌هزار در ابتدای دولت یازدهم به ۳۰هزار در سال ۹۹ رساندیم. ۲ هزار روستای دیگر هم تا پایان سال از این نعمت بهره‌مند خواهند شد.