• مجید حسین زادگان   hajmajid47@

  1396/06/01 ساعت 14:06

  نقشی بیش ازپزشک بودن نمیتواند فرصت،مسئولیت وتعهد برای خدمت در قبال انسانها ایجاد کند.پزشک عزیز؛به سرنوشتی جز این راضی مشو!
  #روز_پزشک_مبارک

 • محمدرضا رضایی   rezaeeofficial@

  1397/06/01 ساعت 18:06

  سلامت به عنوان رکن مهمی درجوامع بشری وبه عنوان شاخص پیشرفت و توسعه مرهون خدمات بی‌شائبه #پزشکان می‌باشد. جامعه سلامت ایرانی از این رو به خود می‌بالد که پزشکانش نه تنها به درمان می‌اندیشند بلکه التیام آلام بیماران را نیز دربهبود بیماران تاثیر گذار می‌دانند.

  #روز_پزشک_مبارک