• پیشنهاد نامگذاری روز مرجعیت شاگردان آیت الله #مکارم شیرازی خواهان نامگذاری یکی از روزهای سال به نام #روز_مرجعیت شدند آنها صبح امروز پیش از آغاز درس خارج فقه روز غیبت صغرای امام زمان(عج) را برای نامگذاری این روز پیشنهاد دادند خبرگزاری حوزه