• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

    1397/06/20 ساعت 16:16

    نمایشگاه اسناد،نشریات،عکس‌هاوتجهیزات سینمایی به بهانه یکصدوهجده سالگی سینمادرایران،همزمان با #روز_سینما ،ازچهارشنبه۲۱تا۳۱شهریورازساعت۸تا۱۶درموزه کتاب ومیراث مستندسازمان اسنادوکتابخانه ملی گشایش می‌یابد این نمایشگاه ادای دِینی به استادفقید سینمای ایران؛ #عزت‌الله_انتظامی خواهدبود