• سعید شریعتی   saeedshariati@

      1398/03/26 ساعت 14:37

      مهندس با همان صداقت همیشگی‌اش گفت: درست است ما نمی‌خواستیم فراخوان بدهیم، اما دوستان خبر آوردند که میلیون‌ها نفر در خیابان‌اند، من هم تصمیم گرفتم که به میان مردم بروم که اگر تعرضی خواست به معترضان شود من نیز در کنار مردم باشم. #روزهاى_سبز