• دانيال معمار   MemarDanial@

    1398/05/17 ساعت 09:26

    دبیرستان ریاضی می‌خوندم.سال دوم سر لجبازی با انجمن اسلامی رفتیم یک نشریه زدیم به نام اندیشه،نسخه‌ای ۱۰ تومن. مدیر دبیرستان جلوش رو گرفت.کار از کار گذشته بود.دانشگاه رشته تکنولوژی هواپیما خوندم، اما کارم شد #روزنامه‌_نگاری. پشت سرم رو که می‌بینم حس می‌کنم خسته‌ام، اما پشیمون نیستم

  • با خودم فکر می‌کردم آیا دوست دارم جای مدیرانی که سالهاست با آنها مصاحبه می‌کنم باشم؟ دوست دارم رئیس یک سازمان دولتی شوم؟ تنها جواب «نه» بود. لحظه‌ای دوست نداشتم جای آنها باشم. همین #روزنامه‌_نگاری مرا بس.

  • مهدی جلیلی   arghanon@

    1397/09/06 ساعت 11:31

    وقتی از #روزنامه‌_نگاری ونک به بالا حرف می‌زنم که هدفش ارضای حس مزخرف تفاوت یک قشر خاص است،دقیقا یعنی همین. عکس صفحه اول روزنامه اجتماعی کشور که با بودجه بیت المال اداره میشود اختصاص پیدا کرده به ازدواج ناگهانی خمینی جوان به من چه؟ به مردم چه؟ الان باید غافل گیر شویم؟ #شهروند