• بعد هشت ساعت کار و گرسنگی رسیدم خونه، اهالی نیستن، این تنهایی جون میده واسه خواب، ولی غولِ فیلمنامه حریف میطلبه، طرح کلیش تموم شه، میرم سفر #روزمره

  • شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1398/01/17 ساعت 18:59

    پرسیدم: چرا فلانی رفتارش عوض شده است؟ گفت: چون خرش از پل گذشته گفتم: یقینا یا خرش را نمی‌شناسد یا پل را و یا خودش را #انسان #روزمره

  • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/01/28 ساعت 21:34

    #گرانی هیچوقت #روزمره نمی‌شود هر روز به شکلی خودش را نشان می‌دهد از قیمت مانتوی ساده تا میوه و سبزی حساب کردم در محله ما ( مرکز شهر) گوجه گیلاسی دانه‌ای ١٥٠ تومان خیار کوچک دانه‌ای ٤٠٠ لیموترش دانه‌ای ٢ هزارتومان خارج همینجاست