• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/01/13 ساعت 13:34

    #روزطبیعت #سیزده_بدر روز #طبیعت و سیزده بدر در کنار عزیزان دارای #معلولیت و همکاران خوبم به همراه اجرای برنامه‌های شاد توسط #هنرمندان دارای معلولیت در #پارک_شهر #تهران @ Park-e Shahr https://www.instagram.com/p/Bvv۱mf۹JVQR/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۳۷oz۶m۷rr۰xm …

  • سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/01/13 ساعت 14:53

    کسانی که محیط زیست را نابود میکنند از خبیث‌ترین افراد هستند رهبرانقلاب:لجوج‌ترین،خبیث‌ترین،سرسخت‌ترین دشمنان که خصوصیّاتی برایش ذکر میشودیکی این است:حرث و نسل را از بین میبرد، فاسد میکند؛ کشت را -یعنی تولید گیاهی را و تولید انسانی را- نابود میکند و از بین میبرد. #روزطبیعت