• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

      1397/04/18 ساعت 10:46

      رفع یک دغدغه بزرگ ملی(!)دیگر توسط #دولت برای تعویض کارت ملی به هوشمندرفته بودم.درفرمی که دادند پرکنم نام پدرنبود؛ به جایش نام مادربود.پرسیدم:چرا؟ کسی گفت:لابد به تبعیت ازغربیها،در دولت تدبیر و امید قرار است حرمت حرامزادگان حفظ شود و حقوقشان به رسمیت شناخته شود. #روحانی_چه_کرده