• مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1397/03/15 ساعت 15:10

  درباره کتاب «نظریه‌های روایت» نوشته‌ی والاس مارتین، ترجمه محمد شهبا، نشر هرمس مسعود بُربُر نام اصلی کتاب نظریه‌های اخیر #روایت است. نامی دقیق و درست که متاسفانه در ترجمه به عنوانی کلی و نادقیق دگرگون شده است. کتاب بررسی نسبتا جامعی از نظریه‌ها… https://ift.tt/۲sHcFfF

 • مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1397/02/28 ساعت 12:35

  #روایت کدام است؟ پی‌رفتی از کنش‌ها؟ گفتمانی برساخته‌ی راوی؟ یا فرآورده‌ای واژگانی که «خواننده» به آن نظم و معنا می‌بخشد؟

 • مصطفی اسماعیلی   mostafaaev@

  1396/09/22 ساعت 09:36

  بندگی #خدا به زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست! بنده خوب اونه که وقتی میخواد حرف، امضا، قیچی و ترازو بزنه، یاد خدا باشه و اهل عمل به حرف خدا! #حدیث #روایت

 • و چون می‌دید، کشور را در نهایت وقاحت و از روی جهالت به آشوب کشید. #روایت فتنه

 • مصطفی اسماعیلی   mostafaaev@

  1396/04/10 ساعت 02:55

  #خدایا جوری گناه میکنیم، انگار ما رو نمی‌بینی! اینقدر صبوری، انگار اصلا گناه نکردیم! چنان مهربونی، انگار تو به ما محتاجی! #امام_سجاد #روایت

 • اکبر نصرالهی   AkbarNasrollahi@

  1397/03/21 ساعت 23:59

  در خبرها اعلام شد ۳هزار خبرنگار دیدار «اون و ترامپ» را پوشش می‌دهند؛ به عبارت دیگر خبرنگار هر رسانه‌ای سعی می‌کند #روایت خود را از این دیدار تاریخی گزارش کند. اگه #بیطرفی واقعیت داشت چرا باید برای پوشش خبری یک‌واقعیت این همه خبرنگار اعزام شوند؟

 • مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1397/02/28 ساعت 23:21

  و #پرسش بعدی: در خوانش یک #روایت، #معنا چیزی است که مای خواننده می‌آفرینیم یا محصولی از پیش ساخته که ما باید آن را به دست آوریم؟ Reading a #narrative, #meaning is what we (the readers) create, or a prefabricated thing we must reach for?

 • مسعود بُربُر   masoudborbor@

  1397/02/22 ساعت 22:17

  مورخ و داستان‌نویس هر دو در #روایت نشان می‌دهند چگونه موقعیتی در آغازِ یک بازه زمانی، در پایان به موقعیتی دیگر می‌انجامد؛ رویدادهای هر دو روایت باید به یک موضوع مرکزی مثلا فرد یا سرزمین ربط داشته باشد؛ این رویدادها باید با توجه به موضوعی که مورد علاقه انسان باشد با هم ترکیب شوند

 • محسن قرائتی   Qaraati_ir@

  1396/09/21 ساعت 08:15

  قضات ۴دسته‌اند: ۱. قاضی که با آگاهی، ظالمانه حکم می‌کند. ۲. قاضی که بدون آگاهی، ظالمانه حکم می‌دهد. ۳. قاضی که از روی اتفاق (و بدون آگاهی) به حق حکم می‌دهد. ۴. قاضی که آگاهانه و عادلانه حکم می‌دهد. سه دسته اول در آتش و دسته چهارم اهل بهشت است. #روایت

 • سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

  1396/09/11 ساعت 07:30

  درسته جنگ خانوادگی برنده ندارد اما ۲سوال: ۱.واقعیت ۸۸ نباید برای تاریخ #روایت شود؟ ۲.مقصران و ابعادپنهان درگیری نباید شناخته ومعرفی شوند؟