• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/28 ساعت 20:46

    من در ایران نشنیدم که چنین باوری وجود داشته باشد؛ حداقل در چنین ابعادی. البته منظورم تئوری‌های تازه امثال #روازاده و این‌ها نیست