• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/09/17 ساعت 08:27

    #رهبران را برای آنچه که می‌توانند (در #آینده) انجام دهند #استخدام کنید نه بخاطر آنچه که (در #گذشته) انجام داده‌اند! Hire Leaders for What They Can Do, Not What They Have Done منبع: @HarvardBiz https://hbr.org/۲۰۱۹/۰۸/hire-leaders-for-what-they-can-do-not-what-they-have-done?utm_campaign=hbr&utm_source=linkedin&utm_medium=social …

  • چقدراین توصیه اکونومیست به #رهبران بعد از عقب نشینی #مکرون مقابل شورشهای #اقتصادی هوشمندانه است: درعصری که #پوپولیستها هرچه میخواهند میگویند و هرکاری بخواهند انجام میدهند،سیاستمداری که نتواند مردم را قانع کند و نشان دهد آنها را درک میکند،برای انجام هر کاری دچار دردسر خواهد شد

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/09/23 ساعت 11:06

    طرح #مجلس نمایندگان #آمریکا برای بررسی دارایی‌های مقامات #ایران/ مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی از مقام‌های وزارت خزانه داری خواستند تا گزارشی را درباره #اموال و دارایی‌های #رهبران ارشد ایران منتشر کند http://tn.ai/۱۶۰۰۹۰۸