• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

      1396/12/07 ساعت 14:33

      برخی می‌گویند اگر امکان تحقق #علم د‌ینی وجود‌ د‌اشت تا‌کنون باید‌ لااقل بارقه‌هایی از آن می‌دیدیم. مگر در ابتدای #رنسانس، اولین انقلاب‌های این دوره توانستند در مدت ۳۰ تا ۴۰ سال نظم جدیدی بسازند؟