• درود باد به رندی که تا پیاله گرفت نخست یاد رفیقان خسته‌جان افتاد تو قنوت نماز عیدفطر، #رند باشید دوستان

  • جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1397/10/16 ساعت 09:27

    دردسرهای داشتن رندترین کد ملی! شاید برایتان جالب باشد که بدانید رندترین شماره ملی در اختیار عبدالرضا است که جای کد ملی‌اش نیز ۱۰ تا عدد ۱ نشسته است: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ #کدملی #کارت_ملی #رند http://jjo.ir/wtazxtko