• کیانوش جهانپور   drjahanpur@

    1399/04/25 ساعت 18:09

    وزیر بهداشت:
    بیماری #کووید۱۹ هنوز هیچ داروی موثر و قابل اعتمادی در دنیا ندارد. اما برخی همکاران دو داروی رمدیسیور و #فاویپیراویر را تجویز می‌کردند. به ویژه #رمدیسیور که در اروپا و آمریکا هم مطرح است. یکسری شیاد وارد قاچاق این فرآورده و فرآورده جعلی آن شده بودند. بر همین اساس /۱

  • خطرات جدی مصرف داروی «#رمدیسیور»

    طبق مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده، داروی «رمدیسیور» هنوز در هیچ کشوری مورد تایید برای درمان بیماران #کرونا قرار نگرفته است و از عوارض مصرف آن می‌توان به افزایش سطح آنزیم کبدی و آسیب احتمالی به کبد اشاره کرد.