• پیمان مولوی   MolaviDr@

  1398/04/02 ساعت 19:36

  #رقیب حزب #اردوغان انتخابات مجدد استانبول را یک بار دیگر برد! این برد میتواند پیش زمینه تغییر در انتخابات اینده و چرخه قدرت در ترکیه از حزب حاکم به حزب جمهوری خلق باشد.

 • بعضیا #رفیق ندارن #رقیب دارن
  همیشه هم #تنها روی سکوی اول می‌ایستند

 • مجتبی محمودی   mojtabamahmoodi@

  1397/05/24 ساعت 09:47

  ناگهان‌ پرده درانداخته ای(ایم) یعنی‌چه
  مست از خانه برون تاخته‌ای(ایم) یعنی‌چه
  زلف در دست صبا گوش به فرمان #رقیب
  این‌‌چنین با همه در‌ساخته‌ای(ایم) یعنی‌چه