• مجید رضا حریری   MajidRezaHarir1@

    1397/11/11 ساعت 10:16

    در طول سالهای اخیر هرگاه رتبه ازادی در اقتصادمان تغییر کرده رتبه فساد مالی اداری نیز هماهنگ با آن تغییر کرده. گم شده اصلی درد اقتصاد کشور و انچه باید همه فریاد کنیم : اقتصاد #شفاف ، #رقابتی ،#آزاد

  • علی شکوری راد   alishakourirad@

    1396/01/31 ساعت 21:40

    با اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روشن شد که انتخاباتی #رقابتی برگزار خواهدشد. چشم انداز پیروزی پیش روی حامیان دولت است. تبریک!