• محمدرضا بادامچی   Badamchi_Media@

    1398/04/29 ساعت 13:17

    ۳/انتظار ما از حاکمیت این است که بیش از این‌ها به فکر #رفاه_مردم باشد!! #ایران یک ملت فرهیخته و ۸۰ میلیونی دارد که بیشتر ساکنان آن نیز شهرنشین و به عبارت دیگر مصرف کننده هستند!! به همین دلیل، نیاز است تا حمایت بیشتری از مردم و به ویژه قشرهای ضعیف بشود!!

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/02/31 ساعت 15:43

    #جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: #دولت به دنبال بزرگ کردن اقتصاد کشور برای ارتقاء درآمد و #رفاه_مردم است/ دیپلماسی اقتصادی مهم‌ترین ابزار برای مقابله با فشار‌های اقتصادی و تحریم هاست #دولت_تدبیر