• #رضا_الفت_نسب دبیر جشنواره نیز می‌گوید: تعدد نهادهای موازی، ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده. دو شورا زیرنظر یک وزارتخانه تصمیم گیری می‌کنند.به نظر نمی‌رسد این مشکل و حرف‌های متناقض تا ۱۰-۲۰ سال اینده هم حل شود. #iwmf۹۸

  • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/08/07 ساعت 22:52

    ٢/ امین شول @amin۰۰۵۴ گفتگویی با #رضا_الفت_نسب ، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی انجام داده و او در تحلیل عدم تخصیص سهمیه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی گفته است : معیشت ۵۰۰ هزار نفر در کشور آسیب می‌بیند #تاکسی_اینترنتی