• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

      1397/09/15 ساعت 18:36

      خداروشکر برنامه #سفیران ابعاد ملی و بین المللی پیدا کرد. الهام بخش وسبب شد سایر شبکه‌های داخلی وخارجی از سفیران گرته برداری کنند وبرخی #رسانه_بدست‌های اقتصادی، برای توجه بیشتربه اخبارشان از نام وبرند سفیران بهره برده اند، قطعا هرقدر، کپی از اثری بیشتر شود، ارزش #اصل بالاتر می‌رود