• روزنامه ایران : #رحیم‌پورازغدی سالهاست پول و امکانات خیلی از نهادهای حاکمیتی و صدا و سیما، را در اختیار دارد که درباره خانواده،سیاست خارجی ،سیاست داخلی و عدالت،اقتصاد و علوم انسانی،فقه،جنگ تحمیلی،انقلاب اسلامی،امام خمینی ومهدویت بگوید او در همه حوزهها حرف میزند به جای که بشنود